Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna 2017

Skapad 2017-08-18 14:06 i Esperedsskolan Halmstad
Världsreligionerna 2017
Grundskola 6 Religionskunskap

Världsreligionerna, Kristendom, Islam, Judendom, Buddism och Hinduism

Världsreligionerna

E
C
A
Kunskaper/färdigheter
Kunna berätta om några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Resonemang/Jämförelser
Hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna när de gäller några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler.
Du kan föra ett enkelt resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du anger exempel på likheter och skillnader. Samtliga dessa exempel är konkreta till sin karaktär. Flera av dessa exempel är korrekta och rimliga.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär. Du förklarar även varför det är så.
Samband
Kunna förklara varför och beskriva tankegångarna bakom dessa heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna.
Du kan visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor
Hur olika livsfrågor, t ex: * Synen på kärlek, * Vad som händer efter döden * Finns Gud? * Hur kom jorden och universum till? skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett enkelt resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: