Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa, en lärandematris

Skapad 2017-08-20 09:56 i Kungälv
En lärandematris över arbetsområdet Europa.
Grundskola 5 – 6 Geografi Samhällskunskap

Europa är en liten världsdel (näst minsta), men till befolkningen tredje största. Det bor ca 750 miljoner människor här och är alltså ett tätbefolkat område. På kartan hittar du Europa längst västerut på kontinenten Eurasien och världsdelen gränsar bland annat mot Medelhavet, Atlanten och Uralbergen.

LÄRANDEMATRIS EUROPA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Europas länder
Du vet vilka länderna i Europa är samt placerar ut dem på en karta över Europa.
Jag namnger minst 50% av länderna i Europa (ej Norden).
Jag namnger minst 70% av länderna i Europa (ej Norden).
Jag namnger minst 90% av länderna i Europa (ej Norden).
Huvudstäder i Europa
Du vet vad huvudstäderna heter i Europa samt placerar ut dem på en karta. Du namnger också några hav, sjöar, floder och bergskedjor.
Jag namnger minst 50% av huvudstäderna i Europa (ej Norden).
Jag namnger minst 70% av huvudstäderna i Europa (ej Norden) samt några hav, sjöar, floder och bergskedjor placerar ut dem på en karta.
Jag namnger minst 90% av huvudstäderna i Europa (ej Norden) samt några hav, sjöar, floder och bergskedjor och ut dem på en karta.
Ord och begrepp
Du kan förklara och använda centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t. ex. världsdel, klimat, naturtillgång, statsskick och försörjning.
Jag visar att jag förstår några geografiska begrepp genom att jag parar ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag förstår flera geografiska ord och begrepp genom att jag säger begreppet när jag får förklaringen samt använder mig av dem på rätt sätt.
Jag visar att jag förstår alla geografiska ord och begrepp genom att jag förklarar och använder mig av dem på rätt sätt.
Natur och klimat
Du känner till vad som påverkar klimatet i Europa Du ska känna till de olika naturtyperna och naturresurserna i Europa.
Jag förklarar varför det är kallare i norra Europa än i södra. Jag namnger några av Europas olika naturtyper och naturresurser.
Jag förklarar varför det är kallare i norra Europa än i södra. Jag förklarar också varför temperaturen är lägre på hög höjd. Jag namnger de flesta av Europas olika naturtyper och naturresurser och berättar om några betydelser av dessa för samhället.
Jag förklarar varför det är kallare i norra Europa än i södra. Jag förklarar också varför temperaturen är lägre på hög höjd. Jag förklarar även vad som menas med kustklimat och inlandsklimat. Jag namnger Europas olika naturtyper och naturresurser och berättar om flera betydelser av dessa för samhället.
Levnadsvillkor
Du känner till vad ojämna levnadsvillkor har för orsak och konsekvens.
Du ger enkla förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras där du kan använda dig av något du lärt dig.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och kan förklara dig och ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och kan tydligt förklara dig och ge flera tydliga förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Befolkning
Du känner till fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du berättar om fördelningen av Europas befolkning och ger med viss hjälp någon orsak till fördelningen och beskriver någon konsekvens av denna.
Du berättar om fördelningen av Europas befolkning och ger med viss säkerhet några orsaker till fördelningen och beskriver några konsekvenser av denna.
Du berättar om fördelningen av Europas befolkning och ger flera orsaker till fördelningen och beskriver konsekvenser av denna.
Europeiska Unionen/ EU
Du känner till vad EU är, vad som krävs för att få vara med och vad EU arbetar med.
Du känner till vad EU är och varför det finns.
Du känner till vad EU är, några saker om vad som krävs för att få vara med samt några exempel på vad de arbetar med.
Du känner till vad EU är, flera saker om vad som krävs för att få vara med samt flera exempel på vad de arbetar med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: