Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DINO Bedömningsmatris för de naturvetenskapliga ämnena i åk 1-6, Lgr11

Skapad 2017-08-20 16:38 i Söderskolan Helsingborg
Matris för bedömning av förmågor i NO. Bygger på DiNO diagnosmaterial från skolverket. Beskriver förmågorna att beskriva och förklara, granska - ta ställning - kommunicera samt genomföra systematiska undersökningar.
Grundskola 3 Biologi NO (år 1-3)

Matris är framtagen utifrån Skolverket diagnosmaterial DINO

FÖRMÅGAN ATT BESKRIVA OCH FÖRKLARA

1
2
3
Beskriva och förklara
handlar om att ta hjälp av naturvetenskapliga begrepp för att beskriva samband i omvärlden.
  • Bi
Du kan beskriva eller förklara ett samband med vardagligt språk och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen är ofullständig.
Du kan beskriva eller förklara ett ett sambandmed vardagligt språk och utifrån egna erfarenheter. Du kan ta hjälp av begrepp i naturvetenskap, men innehållet är inte fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta begrepp i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett samband på ett fullständigt sätt. Med hänsyn till årskursen.

FÖRMÅGAN ATT GRANSKA, TA STÄLLNING OCH KOMMUNICERA

1
2
3
Diskutera och kommunicera naturvetenskaplig kunskap
handlar om att använda naturvetenskaplig kunskap i diskussioner samt för att skapa texter och andra framställningar.
  • Bi
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring frågor, men använder ett vardagligt språk.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner kring frågor, men du blandar vardagliga och natutvetenskapliga begrepp. Du kan skapa texter och andra framställningar som tar stöd av vardagliga och, till ämnet relevanta bilder, teckningar mm.
Du kan använda korrekt naturvetenskaplig information i diskussionerna. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga och relevanta bilder, teckningar, och som är anpassad efter målgruppen och med hänsyn till årskursen.

FÖRMÅGAN ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

1
2
3
Ställa frågor
handlar om att ställa frågor som kan undersökas på ett systematiskt sätt.
  • Bi
Du kan ställa en mängd olika frågor, men kan inte skilja mellan vilka frågor som är möjliga att undersöka och de som inte är det.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka.
Du kan med stöd bearbeta dina egna och andras frågor så att de är möjliga att undersöka på ett systematiskt sätt.
Genomföra en undersökning
handlar om att genomföra en planerad undersökning för att få fram resultat.
  • Bi  1-3
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver mycket stöd av lärare eller detaljerade instruktioner.
Du kan genomföra en undersökning från början till slut men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Du kan enskilt, eller som en aktiv del i en grupp, genomföra en undersökning från början till slut.
Dokumentera och diskutera
handlar om att dokumentera din undersökning i text och bild, samt hur du kan utnyttja dokumentationen i diskussioner kring resultat.
  • Bi  1-3
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av vardagligt språk, bilder och teckningar samt stöd av pedagog.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bild utan stöd av pedagog.
Du kan dokumentera undersökningar med hjälp av text och bilder och tar stöd av, korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och begrepp. Med hänsyn till årskursen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: