Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering - Allemansrätten 2017

Skapad 2017-08-21 08:36 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Idrott och hälsa åk 6 – Orientering och friluftsliv 2017
Grundskola 6 Idrott och hälsa

Centralt innehåll, enligt Lgr 11.

Inom Idrott och hälsa (orientering) kommer följande innehåll att behandlas:
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med orientering, det kommer att ges både teoretiska och praktiska övningar kring detta. Du ska bli bättre på att orientera dig både i närmiljön och okända miljöer med hjälp av kartor. Vi kommer även gå igenom vad allemansrätten innebär samt bad, båt och isvett.
-Rörelse: Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
-Hälsa och livsstil: Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
-Friluftsliv och utevistelse: Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Kunskapskrav.

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godkända ska du visa att du… …kan utföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Förmågor.

-Använda kroppen för rörelse.
-Reflektera och värdera vad gäller orsaker och konsekvenser i orienteringen och vad gäller allemansrätten.
-Jämföra förändringar i orienteringsresultaten (skolgårdsorienteringen – Skrylle). Jämför skillnader och förändring i resultaten och kommunicera med läraren.
-Samtala, diskutera och motivera, uttrycka egna ståndpunkter om resultaten i kommunikationen med läraren och få feedback.
-Begreppsförmågan. Förstå innebörden av de olika begreppen inom orientering och angående allemansrätten. Tex ”passning” av kartan, kartsymboler, höjdskillnader, fridlysta blommor/växter, skala mm.

Hur?.

Du visar kunskaperna…

…genom din arbetsinsats (tidsmässigt i förhållande till antal rättprickade kontroller) vid skolgårdsorienteringen samt vid orienteringen i Skrylle.
…genom muntlig aktivitet under teorilektionerna.
…genom skriftligt prov vad gäller allemansrätten och bad-båt och isvett.

E
C
A
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta/obekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta/obekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta/obekanta miljöer med hjälp av kartor.
Allemansrätt, friluftsliv samt, bad, båt och isvett.
Du visar delvis god kunskap vad gäller allemansrätt samt bad-båt och isvett.
Du visar god kunskap vad gäller allemansrätt samt bad-båt och isvett.
Du visar mycket god kunskap vad gäller allemansrätt samt bad-båt och isvett.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: