Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min egen historia

Skapad 2017-08-21 15:24 i Kristinedalskolan Stenungsund
Matris för hembygdshistoria, Stenungsund.
Grundskola 7 – 8

För att förstå hur viktigt det är med historia är det lämpligt att utgå från hembygden runtomkring.

Min egen historia

F
E
C
A
Aspekt 1
Eleven har kunskaper om gestalter under olika tidsperioder.
Eleven klarar inte av att göra ett släktträd på tre generationer.
Eleven klarar av att göra ett enkelt släktträd på tre generationer
Eleven lägger dessutom till andra släktingar i ett snyggt släktträd som är lätt att tolka.
Eleven klarar av att fylla på släktträdet längre tillbaks än tre generationer.
Konsekvenser av samhällsförändringar
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven ser ingen koppling mellan tidigare generationer och den tid vi lever nu.
Eleven ser enkla kopplingar mellan den tid som varit och den tid som är nu.
Eleven kan förklara hur tidigare generationer handlingar påverkar de som bor i Stenungsund nu.
Dessutom kan eleven förklara både fördelar och nackdelar kring tidigare generationers handlingar, för de som bor i Stenungsund nu.
Villkor och värderingar
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förstår inte koppling mellan fattigdom och rikedom.
Eleven kan förklara varför vissa människor blev rika i Stenungsund, medan vissa förblev fattiga.
Eleven kan sätta in detta i ett större perspektiv oh se at detta gäller på andra platser än Stenungsund
Eleven kan koppla ihop livsstil med politisk tillhörighet.
Samband mellan tidsperioder
Eleven kan undersöka kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver samband mellan olika tidsperioder.
Eleven har strökunskaper om hembygden.
Eleven visar att den kan hembygdens historia i stora drag.
Eleven kan dessutom förklara någon period mer i detalj.
Eleven kan beskriva två olika perioder i detalj och peka ut skillnader och likheter.
Använda källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor,
Eleven klarar inte av att tolka källmaterial.
Eleven kan tolka bilder och avgöra människors levnadsvillkor.
Eleven kan tolka både bilder och text och avgöra människors levnadsvillkor.
Eleven kan, utifrån bilder och text, göra jämförelser av människors livssituation över tid.
Använda begrepp
Eleven kan använda historiska begrepp.
Eleven kan inte förklara viktiga begrepp i historien.
Eleven kan inte förklara en handfull viktiga begrepp i historien.
Eleven kan förklara viktiga begrepp i historien som används i arbetet.
Eleven kan dessutom ta till sig andra begrepp och själv söka fram förklaringen av dem så att de används i arbetet på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: