Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav SFI C

Skapad 2017-08-22 13:54 i Vuxenutbildningen i Flen Flen
Kunskapskrav SFI C
Vuxenutbildning

Kunskapskrav SFI kurs C

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Höra
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet. Du ska kunna förstå enkla meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet samt kommentera viktiga detaljer. Du ska kunna förstå meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du ska kunna förstå talad svenska, till exempel ett tv-program eller radio och göra en enkel sammanfattning av innehållet samt kommentera viktiga detaljer och kunna jämföra med till exempel egen erfarenhet. Du ska kunna förstå svårare meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Läsa
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet. Du ska kunna förstå enkla meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet samt kommentera viktiga detaljer. Du ska kunna förstå meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Du kan läsa kortare texter, fakta och diagram och göra enkla sammanfattningar av innehållet samt kommentera viktiga detaljer och kunna jämföra med till exempel egen erfarenhet. Du ska kunna förstå svårare meddelanden och instruktioner och utföra dem.
Muntlig produktion
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara begripligt.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara sammanhängande.
Du ska kunna berätta om vardagliga saker, kunna ge enkla tips och instruktioner. Du ska kunna tala så att man förstår och det ska vara tydligt.
Muntlig interaktion
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer.
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer. Du ska också kunna argumentera för en åsikt.
Du ska kunna diskutera om vardagliga saker och kunna ställa enkla frågor för att föra samtalet framåt i ett samtal med en eller flera personer. Du ska också kunna argumentera för en åsikt och ställa följdfrågor för att utveckla samtalet.
Skriva
Du ska kunna skriva enkla texter; till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsare begriper. Du ska visa prov på variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Du ska kunna skriva enkla texter, till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsaren ganska tydligt förstår. Du ska ha en fungerande variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Du ska kunna skriva enkla texter; till exempel berättande, fakta, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar så att läsaren klar och tydligt förstår. Du ska ha en väl fungerande variation i ordförråd, struktur och meningsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: