Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsrapport

Skapad 2017-08-22 14:51 i Söderskolan Falkenberg
Matris för systematiska undersökningar
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik

Den här matrisen visar de förmågor som krävs i samband med laborationer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Planera undersökningar
Du behöver träna på att formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ny aspekt
Använda utrustning
Du behöver träna på att använda utrustning.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Resultat kopplat till teori.
Du behöver träna på att jämföra syftet med ditt resultat.
Du kan jämföra syftet i laborationen med det resultat du får och drar då enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga teorier.
Du kan jämföra syftet i laborationen med det resultat du får och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till naturvetenskapliga teorier.
Du kan jämföra syftet i laborationen med det resultat du får och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling koppling till naturvetenskapliga teorier.
Ny aspekt
Resultatets rimlighet
Du behöver träna på att resonera kring resultatets rimlighet.
Du kan föra enkla resonemang kring resultatets rimlighet.
Du kan föra utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Ny aspekt
Förbättra undersökningen
Du behöver träna på att resonera kring hur undersökningar kan förbättras.
Du kan hjälpa till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
Du kan ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ger förslag på nya frågeställningar som kan undersökas.
Ny aspekt
Utvecklade laborationsrapporter
Du behöver träna på att dokumentera dina undersökningar.
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: