Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friktion, tyngdkraft, jämvikt, tyngdpunkt

Skapad 2017-08-22 15:50 i Västra Karups skola Båstad
Hur ser du att det är jämvikt och balans? Hur vet du att du har hög eller låg friktion?
Grundskola 1 – 2

Hur ser du att det är jämvikt och balans? Hur vet du att du har hög eller låg friktion?

Rubrik 1

Novis - jag håller på att ...
Gesäll - jag kan en hel del
Mästare - jag har koll
Ditt nästa steg
Aspekt 1
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  • NO   3
Jag håller på att lära mig samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag kan samtala en hel del om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Jag har koll på hur jag samtalar om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Aspekt 2
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  • Sv   3
Jag håller på att lära mig ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Jag kan använda mig av ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Jag har koll på hur jag använder mig av ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Aspekt 3
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  • Sv   1
Jag håller på att lära mig att föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Jag kan föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Jag har koll på hur jag för enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: