Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsbedömning matematik år 7. HT 2017

Skapad 2017-08-24 10:09 i Lekstorpsskolan Lerum
För terminsbedömning
Grundskola 7 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

• föra och följa matematiska resonemang

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Problemlösning

Insats krävs
E
C
A
Lösningsstrategier och metoder
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Matematiska modeller
Kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget
Kan formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonerande om tillvägagångssätt
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt.
Rimlighets- bedömning
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Alternativa lösningsmetoder
Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp

Insats krävs
E
C
A
Kunskaper om matematiska begrepp
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Användning av begrepep
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder matematiska begrepp i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder matematiska begrepp i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepps-beskrivning med olika uttrycksformer
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Växlar mellan olika uttrycksformer i sina beskrivningar.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Växlar mellan olika uttrycksformer i sina beskrivningar.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Växlar mellan olika uttrycksformer i sina beskrivningar.
Samband mellan begrepp
Kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder

Insats krävs
E
C
A
Val och användning av metoder
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Anpassar metoderna
Gör en viss anpassning av sina metoder till sammanhanget vid beräkning av rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Gör en relativt god anpassning av sina metoder till sammanhanget vid beräkning av rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Gör god anpassning av mina metoder till sammanhanget vid beräkning av rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikation

Insats krävs
E
C
A
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Användning av uttrycksformer
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang vid redovisningar.
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang vid redovisningar.
Använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och ammanhang vid redovisningar.
Föra och följa matematiska resonemang i samtal och diskussioner
För och följer matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
För och följer jag matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
För och följer jag matematiska resonemang i redovisningar och diskussioner genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: