Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD lgr-11 år 3

Skapad 2017-08-24 13:52 i Marnässkolan Ludvika
kopia av Torsby kommun
Grundskola 3 Slöjd

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Idé
  • Sl  1-3
Kan med stöd komma på en idé och behöver hjälp att rita den.
Kan med visst stöd komma på en idé och rita den på ett enkelt sätt.
Kan på egen hand komma på en idé och rita den.
Kan arbeta självständigt med mina idéer rita och visa olika förslag på lösningar..
Planering
  • Sl  1-3
Kan med stöd välja färg, form och material till mitt arbete..
Kan med visst stöd välja färg, form och material till mitt arbete.
Kan välja färg, form och material till mitt arbete..
Kan självständigt välja färg, form och material till mitt arbete och förklara mina val med tanke på utséende och funktion..
Genomförande
  • Sl  1-3
Kan med stöd följa en muntlig instruktion.
Kan med visst stöd följa en instruktion eller arbetsbeskrivning.
Kan arbeta efter instruktioner, eller arbetsbeskrivningar.
Kan arbetar självständigt efter instruktioner eller arbetsbeskrivningar och använda tidigare erfarenheter.
  • Sl  1-3
Kan med stöd välja arbetsmetod/teknik.
Kan med visst stöd välja arbetsmetod/teknik.
Kan välja och ge ge förslag på arbetsmetoder/tekniker.
Kan självständigt välja och ge förslag arbetsmetoder/tekniker och utföra dessa.
  • Sl  1-3
Kan med stöd välja och hantera verktyg och redskap.
Kan med visst stöd välja och hantera verktyg och redskap.
Kan välja lämpliga verktyg, redskap och hantera dessa på ett godtagbart sätt.
Kan självständigt välja verktyg, redskap och kan hantera dessa väl.
Utvärdering
  • Sl  1-3
Kan med stöd beskriva mitt arbete/arbetsinsats..
Kan med visst stöd beskriva mitt arbete/arbetsinsats..
Kan beakriva det som är bra/mindre bra med mitt arbete/arbetsinsats..
Kan på ett utförligt sätt beskriva mitt arbete/arbetsinsats med tanke på funktion och utseende.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: