Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik SO årskurs 2

Skapad 2017-08-24 13:53 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Att leva tillsammans

* Trafikregler (SH)
Nivå 1
Nivå 2
reflekterar över hur individer och samhällen samverkar
Känner till de grundläggande reglerna för gång- och cykeltrafik t.ex. att man går på vänster sida, cyklar på höger . Känner till sina skyldigheter gentemot fordonstrafik, t.ex. se sig för innan man korsar en gata samt att inte vistas på bil- och bussvägar.
Resonerar kring de grundläggande reglerna för gång- och cykeltrafk. Känner till några trafikmärken och vet innebörden av ett trafikljus, t.ex. övergångsställe och cykel- och gångbana.
Göra undersökningar
Kan med hjälp av vuxen göra enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta och rumsliga begrepp.
Kan göra enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta och rumsliga begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: