Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - tala, tilldelad läsår 17-18

Skapad 2017-08-24 17:36 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Den här matrisen visar elevens utveckling inom området tala.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Muntlig redovisning
--------->
--------->
--------->
Innehåll
 • Sv  A 6
Du klarar i viss utsträckning att hålla dig till ämnet och redogör med i huvudsak fungerande innehåll. Det innebär att din presentation ibland är svår att följa och förstå och du håller dig för det mesta till ämnet.
Du klarar relativt väl att hålla dig till ämnet och med relativt väl fungerande innehåll. Det innebär att din presentation vid några tillfällen kan vara svår att följa och förstå och att du inte alltid håller dig till ämnet.
Du klarar väl att hålla dig till ämnet och med fungerande innehåll. Det innebär att din presentation är lätt att följa med i och du håller dig till ämnet.
Struktur, inledning
 • Sv  A 6
Du redogör med en i huvudsak fungerande inledning. Det innebär att din inledning är kort och inte så tydlig. Publiken kastas in i ämnet.
Du redogör med en relativt väl fungerande inledning. Det innebär att du berättar kort vad din redovisning ska handla om.
Du redogör med en väl fungerande inledning. Det innebär att du berättar kort vad redovisningen ska handla om och varför du har valt ämnet.
Struktur, avslutning
 • Sv  A 6
Du redogör med en i huvudsak fungerande avslutning. Det innebär att du avslutar kort med t.ex. "Nu är det slut" eller "Tack för mig, det var det!".
Du redogör med en relativt väl fungerande avslutning. Det innebär att du avrundar på ett sätt att publiken förstår att det är en avslutning.
Du redogör med en väl fungerande avslutning. Det innebär att du sammanfattar kort vad du har redovisat och kanske kommer med en avslutande knorr.
Språk
 • Sv  A 6
Du använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. Det innebär att du använder få ord och begrepp som hör till ämnet och förklarar inte ord för publiken.
Du använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare. Det innebär att du förklarar de flesta av de nya ord och begrepp du använder.
Du använder språket med god anpassning till syfte och mottagare. Det innebär att du förklarar de ord och begrepp som kan vara nya för publiken.
Kommunikation, publikkontakt
 • Sv  A 6
Du klarar i viss utsträckning att titta upp och visa engagemang. Det innebär att du tittar upp någon gång på publiken och använder inte så mycket kroppsspråk.
Du klarar relativt väl att titta upp och visa engagemang. Det innebär att du använder stödorden ibland och har mycket ögonkontakt. Du tar ett kliv fram och använder några få gester.
Du klarar väl att titta upp och visa engagemang. Det innebär att du sällan använder stödorden och pratar fritt till publiken. Du förstärker det du säger genom att använda ditt kroppsspråk.
Kommunikation, tydlighet
 • Sv  A 6
Du klarar i viss utsträckning att tala tydligt. Det innebär att du ibland talar för snabbt.
Du klarar relativt väl att tala tydligt. Det innebär att du oftast talar i lagom tempo.
Du klarar väl att tala tydligt. Det innebär att du talar i lagom tempo.

Samtal

--------->
--------->
--------->
Kommunikation
 • Sv  A 6
Du upprätthåller i viss utsträckning samtalet. Det gör du genom att lyssna, ställa frågor eller turas om.
Du upprätthåller i relativt väl samtalet. Det gör du genom att lyssna, ställa frågor eller turas om.
Du upprätthåller i samtalet väl. Det gör du genom att lyssna, ställa frågor eller turas om.
Kommunikation
 • Sv  A 6
Du för till viss del samtalet framåt. Det innebär att du t.ex. nickar, hm:ar och säger att du håller med.
Du för samtalet framåt. Det innebär att du t.ex. argumenterar, ställer frågor, värderar och jämför.
Du fördjupar eller breddar samtalet framåt. Det innebär att du t.ex. sammanfattar och tolkar samt drar egna slutsatser.
Innehåll
 • Sv  A 6
Du klarar i viss utsträckning att hålla dig till ämnet. Det innebär att du ibland byter samtalsämne.
Du klarar i viss utsträckning att hålla dig till ämnet. Det innebär att du några få gånger byter samtalsämne.
Du klarar väl att hålla dig till ämnet. Det innebär att du hela tiden håller dig till samtalsämnet.
Innehåll
 • Sv  A 6
Du framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang. Det innebär att du ibland säger vad du tycker och tänker i ämnet.
Du framför egna tankar med till viss del underbyggda resonemang. Det innebär att du ibland säger vad du tycker och tänker i ämnet och motiverar ibland varför.
Du framför egna tankar som fördjupar eller breddar samtalet med väl underbyggda resonemang. Det innebär att du säger vad du tycker och tänker i ämnet och motiverar varför.
Språk
 • Sv  A 6
Du använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare. Det innebär att den du samtalar med inte alltid förstår det du säger och att det inte alltid har med ämnet att göra.
Du använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare. Det innebär att den du samtalar med förstår det mesta du säger och att det för det mesta har med ämnet att göra.
Du använder språket med god anpassning till syfte och mottagare. Det innebär att den du samtalar med förstår det du säger och att det har med ämnet att göra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: