Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande i tal och text

Skapad 2017-08-25 13:03 i Östergårdsskolan Halmstad
Resonerande i tal och text
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska

Resonerande i tal och text

Bedömningsmatris argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dödsstraff utifrån olika etiska modeller utvecklade i något tankeled.
Du för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om dödsstraff utifrån olika etiska modeller utvecklade i några tankeled.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dödsstraff utifrån olika etiska modeller utvecklade i flera tankeled.
Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Din text är sammanhängande och begriplig genom inledning, avslutning och styckeindelning.
Din text är sammanhängande och välstrukturerad genom en väl fungerande inledning, avslutning och styckeindelning.
Din meningsbyggnad är i huvudsak korrekt.
Din meningsbyggnad är relativt korrekt och relativt varierad.
Din meningsbyggnad är korrekt och varierad.

Bedömningsmatris talkshow

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder ett relativt fungerande språk. Du använder viktiga ord och begrepp som hör till ämnet.
Du använder ett fungerande språk. Du använder viktiga ord och begrepp som hör till ämnet vilka du även förklarar.
Du använder ett mycket väl fungerande språk. Du använder viktiga ord och begrepp som hör till ämnet vilka du förklarar med tydliga och konkreta exempel.
Du kan resonera och argumentera genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: