Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av elevens läsutveckling, Skolverkets bedömningsstöd, svenska

Skapad 2017-08-27 15:18 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Gjord utifrån skolverkets bedömningsstöd i läsning.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Sammanställning av elevens läsutveckling utifrån Skolverkets bedömningsstöd i svenska.

Avstämning A-Bokstäver och berättande text

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
1
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du namnger i stort sätt alla bokstäver och vet hur de låter.
2
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan urskilja ord ur meningar.
3
 • Sv   1
Du läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
4
 • Sv   1
 • Sv   1
Du prövar att läsa om och korrigerar dig själv på lärares uppmaning.
5
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   1
 • Sv   1
Du visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
6
 • Sv  1-3
 • Sv   1
Du visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

Avstämning B-Berättande text

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
1
 • Sv   1
Du är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
2
 • Sv   1
 • Sv   3
Du läser enkla meningar med flyt.
3
 • Sv  1-3
 • Sv   1
 • Sv   1
Du stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
4
 • Sv  1-3
 • Sv   1
 • Sv   3
Du läser för det mesta om och korrigerar då dig själv vid behov.
5
 • Sv  1-3
 • Sv   1
 • Sv   3
Du visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
6
 • Sv  1-3
 • Sv   1
 • Sv   3
Du börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen.

Avstämning C-Berättande text och beskrivande text

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter.
1
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
2
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du korrigerar dig själv vid behov.
4
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
5
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
6
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: