Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av elevens skrivutveckling, Skolverkets bedömningsstöd, svenska

Skapad 2017-08-27 18:59 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Gjord utifrån skolverkets bedömningsstöd i skrivning.
Grundskola 1 – 3 Svenska

Sammanställning av elevens skrivutveckling utifrån Skolverkets bedömningsstöd i svenska.

Avstämning A-skriva

Eleven börjar skriva för att uttrycka sig.
1
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du har skrivriktningen klar för dig.
2
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du prövar att skriva för att kommunicera.
3
 • Sv  1-3
Du utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
4
 • Sv  1-3
Du gör ofta mellanrum mellan orden.
5
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kopplar ihop i stort sätt alla bokstavsljud med bokstäver.
6
 • Sv  1-3
Du bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

Avstämning B-skriva

Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
1
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och andra.
2
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du skriver för att kommunicera.
3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
4
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du gör mellanrum mellan orden.
5
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan stava några för dig vanligt förekommande ord.
6
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

Avstämning C- berättande text och beskrivande text

Eleven skriver längre texter med handling och innehåll.
1
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver läsligt med gemener och versaler.
2
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
4
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du söker och hämtar information från någon anvisad källa.
5
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan stava många för dig vanliga ord.
6
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: