Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Biologi - Kemi

Skapad 2017-08-27 19:02 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi Biologi

Gemensamma kunskapskrav för biologi - fysik - kemi

Påbörjad färdighet, ej klart
E
Kunskapskrav för år 6
C
Kunskapskrav för år 6
A
Kunskapskrav för år 6
Samtala och diskutera
Du samtalar, argumenterar och diskuterar, bemöter åsikter och argument som leder till förståelse och kunskap.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Du söker information via olika källor och då funderar du över deras innehåll och användbarhet till ditt behov.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information
Du använder information från olika källor i samtal, argument och diskussioner.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Planering och undersökning
Du planerar och genomför fältstudier och undersökningar genom att använda egna frågor och metoder eller modifierar andras idéer.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Hantera utrustning
Du använder utrustning som behövs på ett korrekt och lämpligt sätt.
I arbetet använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsakfungerande sätt.
I arbetet använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämförelse
Du jämför dina och andras resultat, förklarar skillnader och likheter och föreslår förbättringar till kommande undersökningar
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentation
Du kan dokumentera dina undersökningar och använder dig av olika medier för detta som ex. text, bild, film o.s.v.
Dessutom gör Du enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör Du utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör Du välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Ord och Begrepp
Du använder ord och begrepp i dina förklaringar och texter som visar att du förstår deras innebörd, betydelse och sammanhang.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Du ger förklaringar och beskrivningar om hur elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus fungerar och hänger ihop samt hur dessa hänger ihop, deras samband med varandra.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan Du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan Du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan Du relatera till några fysikaliska samband.
Energi
Du förklarar hur olika energikällor och isoleringar fungerar samt deras olika inbördes samband. Du kan också beskriva energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Rymden och himlakroppar
Du förklarar himlakroppars rörelser, påverkan av varandra, du beskriver och förklarar hur solen och månen inverkar på jorden beträffande daga och natt, årstider och år.
Dessutom beskriver Du och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar Du och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar Du och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Upptäckter
Du förklarar och beskriver olika upptäckter inom naturvetenskapen som påverkat människans livsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: