Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brev/argumentation

Skapad 2017-08-27 21:40 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Uppgift inom Östersjöprojektet år 9
Grundskola 7 – 9 Svenska

Östersjöprojektet i 9C

F
E
D
C
B
A
Genre
Du följer instruktionen och visar godtagbar medvetenhet om hur ett brev brukar skrivas.
Instruktionen följs väl och det framgår tydligt att texten är ett brev.
Texten uppfyller mycket väl kraven för genren och den skulle kunna skickas till miljöministern.
Innehåll
Tesen framgår klart. Du kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Tesen framgår klart. Du kan framföra åsikter med relativt väl valda och relativt väl utvecklade och underbyggda argument.
Du kan framföra åsikter med utvecklade och väl underbyggda argument. Argumentationen är mycket övertygande och förmedlar ett starkt engagemang.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och logiskt uppbyggd med inledning och avslutning.
Texten är i stort sett sammanhängande och logiskt uppbyggd. Den har en genomtänkt inledning, är korrekt styckeindelad och har en sammanfattande avslutning. Textbindningen fungerar relativt väl.
Texten bildar en fin helhet från rubrik till avslutning. Texten är korrekt styckeindelad och styckemarkerad. Du använder en textbindning som är typisk för denna typ av text på ett väl fungerande sätt.
Språk: ordval
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är i stort sett väl fungerande och korrekt. Det är varierat och passande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för denna typ av text. Du använder språket för att övertyga på ett välfungerande sätt.
Språk: meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel.
Meningsbyggnaden är varierad med längre och mer komplexa satser och meningar..
Satser och meningar är längre och mer komplexa och varieras på ett medvetet och väl fungerande sätt.
Språk: meningsbyggnad
En del meningsbyggnadsfel förekommer. Meningsbyggnaden fungerar dock i huvudsak.
Meningsbyggnaden är i stort sett korrekt och väl fungerande.
Meningsbyggnaden är korrekt och väl fungerande.
Språk: skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken och stavning.

Sammanfattande omdöme

F
E
D
C
B
A
Betyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: