Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Tala, lyssna och samtala åk 4

Skapad 2017-08-28 11:28 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 4 Svenska
Fritt berättande/återberättande
Jag kan berätta om vardagliga händelser så att andra förstår.
Jag kan återberätta något jag hört eller läst.
Jag kan berätta en lite längre historia med kronologisk ordning.
Jag kan berätta en lång historia med beskrivande detaljer och med inlevelse.
Samtala/diskutera
Jag kan delta aktivt i ett samtal
Jag kan berätta vad jag tycker när vi pratar om olika saker i skolan.
Jag kan föra diskussionen vidare genom att ställa frågor och försöka förstå hur de andra tänker.
Jag kan ta till mig andras åsikter och framföra och argumentera för mina egna.
Redovisning
Jag kan med stöd av vuxen och/eller bilder redovisa muntligt så att de som lyssnar hör och förstår.
Jag kan redovisa muntligt så att de som lyssnar hör och förstår.
Jag kan fånga och behålla lyssnarnas intresse genom att använda bilder, musik mm samt anpassa redovisningen till publiken.
Jag kan redovisa på ett levande sätt genom att använda tonfall, mimik och gester.
Lyssna, reflektera och ställa frågor
Jag kan lyssna på mina kamrater när de förklarar t ex en lek och förstå vad den går ut på.
Jag kan lyssna aktivt och ställa frågor när jag inte förstår.
Jag kan lyssna och förstå instruktioner och planera mitt arbete efter detta.
Jag kan lyssna så aktivt att jag kan dra egna slutsatser och göra jämförelser med egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: