Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8

Skapad 2017-08-28 16:41 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Förmåga
Når ännu inte målen
E
C
A
RESPONS
Du har ännu inte visat att du kan ge enkla omdömen om en innehållet i texter och hur de är uppbyggda
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda.
Du förbättrar inte dina texter efter du fått respons på de från kompis eller lärare.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
MUNTLIGA PRESENTATIONER
Du klarar inte att förbereda en muntlig redovisning med början, innehåll och slut.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra.
Du kan förbereda och hålla ett välutvecklat muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra.
Du tittar inte på de som lyssnar
Du vänder dig till några få lyssnare vid några tillfällen.
Du vänder dig till flera lyssnare vid några tillfällen.
Du vänder dig till alla lyssnare vid flera tillfällen.
Du har svårigheter att anpassa din redovisning till de som lyssnar.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.
Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.
SKRIVA
Du kan ännu inte skriva olika typer av texter med ett varierat språk.
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt.
Du kan ännu inte anpassa språket till olika texter du skriver.
Du anpassar språket till den typ av text du skriver.
Du anpassar språket bra till den typ av text du skriver.
Du anpassar språket mycket bra till den typ av text du skriver.
Du använder ännu inte regler för hur man skriver.
Du använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Du behöver hjälp när du skriver berättande texter med enkla beskrivningar. Det är svårt att följa handlingen i din text.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklande beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklande beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Du kan ännu inte skriva dialoger på ett enkelt sätt. I din deckare använder du ännu inte ett varierat språk utan upprepar.
När du skriver din deckare skriver du dialoger och ordvalet är enkelt.
När du skriver din deckare skriver du dialoger och ordvalet är varierat och passar innehållet i texten relativt väl.
När du skriver din deckare skriver du dialoger och ordvalet är träffande, varierat och passar innehållet i texten väl.
LÄSFÖRSTÅELSE
Du behöver hjälp att förstå texter du läser.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter.
Du kan ännu inte göra enkla sammanfattningar av innehållet.
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du gör utvecklande sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du gör välutvecklande sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
LÄSA OLIKA SLAGS TEXTER
Du kan ännu inte läsa med flyt.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa. .
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text du ska läsa.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Du kan ännu inte samtala och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla argument som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
VERK/ LITTERATUR
Du behöver hjälp med att förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk. Du kan inte dra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur de skapats i
Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om olika verk och om personerna som skapat dem. Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur de skapats i.
Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem. Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur de skapats i.
Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om olika verk och om personerna som skapat dem. Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur de skapats i.
SÖKA INFORMATION/KÄLLKRITIK
Du använder enbart en källa när du söker och sätter ihop information.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor.
Du kan söka och sätta ihop information från flera olika källor.
Du kan söka och sätta ihop information från många olika källor.
Du kan ännu inte diskutera om källornas trovärdighet.
Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: