Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi grund

Skapad 2017-08-29 13:19 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola F – 6

Rubrik 1

 • Bi  1-3   Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Bi  1-3   Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Bi  1-3   Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Bi  1-3   Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • Bi  1-3   Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Bi  1-3   Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Bi  1-3   Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • Bi  1-3   Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Bi  1-3   Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
 • Bi  1-3   Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Bi  1-3   Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Bi  1-3   Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Bi  1-3   Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Bi  1-3   Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • Bi  1-3   Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Bi  1-3   Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • Bi  1-3   Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3   Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Bi  1-3   Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6   Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6   Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6   Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6   Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6   Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6   Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6   Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: