Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 Bergagårdskolan

Skapad 2017-08-29 14:04 i Bergagårdsskolan Öckerö
Svenska åk 1
Grundskola 1 Svenska

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor i relation till arbetsområden i ämnet Svenska för år 1. Strävan är att målen ska vara uppnådda i slutet av åk 1.

Läsa

Utveckla vidare
Har godtagbara kunskaper
Jag kan alla bokstäver och deras ljud.
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
Jag kan läsa och förstå en enkel mening.
Jag förstår det jag läser och kan återberätta innehållet.
Jag kan läsa en bok med lite text och mycket bilder.
Jag kan läsa en bok med lite mer text och färre bilder.

Skriva

Utveckla vidare
Har godtagbara kunskaper
Jag blandar inte versaler och gemener.
Jag kan skriva två- och ibland flerstaviga ord.
Jag skriver meningar, oftast med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meddelanden med läslig handstil, så att andra förstår.
Jag kan skriva själv i mina arbetsböcker.
Jag kan själv komma på en berättelse och skriva den.

Tala/samtala

Utveckla vidare
Har godtagbara kunskaper
Jag kan delta i ett samtal och hålla mig till ämnet.
Jag kan ta en muntlig instruktion i grupp.
Jag kan återberätta en saga.
Jag kan beskriva och förklara olika saker och fakta så att andra förstår vad jag menar.
Jag talar om vad jag tycker och känner.
Jag lyssnar på andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: