Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris över utvecklade förmågor i Idrott och hälsa, Grundsärskolan

Skapad 2017-08-30 20:48 i Getingeskolan grs Halmstad
Grundsärskola 1 – 9 Idrott och hälsa

Markerade rutor är de förmågor som du behärskar...

RÖRELSE
Jag kan hoppa
Jag kan hoppa jämfota
Jag kan hoppa på ett ben
Jag kan rulla
Jag kan krypa
Jag kan åla
Jag kan klättra upp i en ribbstol
Jag kan balansera på en linje på marken
Jag kan balansera på en bänk
Jag kan hänga i ringar
Jag kan röra mig till musik med viss takt och rytm
Jag kan doppa huvudet i vatten
Jag kan ta mig fram i vatten med flythjälpmedel
Jag kan ta mig fram i vatten med "eget simsätt" utan flythjälpmedel
Jag kan simma i magläge
Jag kan simma i ryggläge
Jag kan hoppa från kanten
Jag har provat på några olika idrotter
Jag kan delta i lekar
Jag kan delta i dans
Jag kan delta i bollsport t.ex. fotboll, basket
Jag kan använda idrottsredskap
Jag kan olika sätt att motionera på
Jag kan olika idrottsregler
Jag kan samarbeta och visa respekt för andra
Jag kan följa instruktioner och regler
Jag känner till några olika ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet "Rörelse"
År 7-9 Jag kan styrekträna och konditionsträna för att orka mer
År 7-9 Jag kan viss rörlighetsträning och mental träning
År 7-9 Jag kan några träningsprogram till musik
År 7-9 Jag kan några traditionella danser t.ex. "juldanser"
År 7-9 Jag kan några moderna danser t.ex. bugg
HÄLSA OCH LIVSSTIL
Jag vet att det är viktigt med motion för min hälsa
Jag vet hur jag äter nyttigt
Jag kan sköta min hygien
Jag vet hur jag ska vara klädd för olika aktiviteter t.ex. gymnastik, utevistelse
Jag duschar efter idrotten
Jag förebygger idrottsskador genom uppvärmning
Jag samtalar om olika aktiviteter och upplevelser inom idrott och hälsa
Jag vet hur man larmar 112
Jag vet att det finns ett samband mellan hälsa, rörelse, kost och hygien
Jag känner till några olika ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet "Hälsa och livsstil"
År 7-9 Jag känner till att valet av aktivitet påverkas av olika faktorer t.ex. kön
År 7-9 Jag sätter upp mål för att förbättra min kondition
År 7-9 Jag känner till skaderisker inom idrott
År 7-9 Jag samtalar om olika träningsformer med kamrater
År 7-9 Jag vet hur man har bra arbetsställning
År 7-9 Jag vet hur man lyfter tunga saker
År 7-9 Jag känner till att det är farligt med dopning och att det är olagligt att ta olika dopningsmedel
År 7-9 Jag känner till första hjälpen
År 7-9 Jag känner till hjärt- och lungräddning
År 7-9 Jag samtalar med kamrater om olika kroppsideal
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
Jag kan orientera mig i min närmiljö
Jag kan följa en vägbeskrivning
Jag kan hitta på skolgården
Jag leker och rör mig ute under olika årstider
Jag är ute i naturen under olika årstider
Jag visar respekt mot naturen och känner till Allemansrätten
Jag vet att det är viktigt att följa säkerhetsåtgärder i samband med fysiska aktiviteter
Jag vet att jag inte ska gå ut på svag is
Jag vet hur man hanterar nödsituationer enligt förlängda armen
Jag känner till olika ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet "Friluftsliv och utevistelse"
År 7-9 Jag kan använda isdubbar
År 7-9 Jag kan använda enkla kartor och orientera i känd terräng
År 7-9 Jag känner till hur en karta är uppbyggd
År 7-9 Jag känner till några tecken på kartan
År 7-9 Jag kan planera en friluftsdag tillsammans med kamrater
År 7-9 Jag känner till olika kulturella traditioner i samband med friluftsliv
År 7-9 Jag kan allemansrättens rättigheter och skyldigheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: