Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2017-08-31 16:54 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper om människokroppen genom att ge exempel och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion med viss användning av biologiska begrepp.
Du visar goda kunskaper om människokroppen genom att förklara och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion och samverkan med relativt god användning av biologiska begrepp.
Du visar mycket goda kunskaper om människokroppen genom att förklara och beskriva kroppens olika organ och organsystem funktion och samverkan med god användning av biologiska begrepp.
Laborationsförmåga
Du genomför laborationer på ett säkert sätt. Du bidrar till att planera laborationer som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar enkla slutsatser. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av laborationer.
Du genomför laborationer på ett säkert sätt och använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt. Du planerar laborationer som efter lite bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar utvecklade slutsatser. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör utvecklade dokumentationer av laborationer.
Du genomför laborationer på ett säkert sätt och använder utrustningen på ett rätt och effektivt sätt. Du planerar laborationer som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du jämför resultatet med frågeställningen och drar välutvecklade slutsatser. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet genom att hitta felkällor i laborationen och ger förslag på hur laborationen kan förbättras. Du gör välutvecklade dokumentationer av laborationer.
Ta ställning
Söka information och använda informationen till att skapa texter.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du är källkritisk dvs., resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt. Du använder dig av informationen till att skriva enkla texter med egna ord.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du för utvecklade och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Du använder dig av informationen till att skriva utvecklade texter med egna ord, med relativt god anpassning till uppgiften.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Du använder dig av informationen till att skriva välutvecklade texter med egna ord, med god anpassning till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: