Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya matrisen Matematik F-3

Skapad 2017-09-01 13:18 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 3 Matematik
F-klass
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Taluppfattning och tals användning
Kunna ramsräkna fram och baklänges till 10
Behärskar talområdet 0-100
Kan talområdet 0-1000
Taluppfattning upp till 10000
Kunna talkamraterna 2-10
Kunna antalsuppfattning, kunna namnen på alla siffror och vad de står för; 3 = tre bollar(koppla symbolen till rätt antal)
Kan automatisera lilla additions- och subtraktionstabellerna
Kan se samband mellan addition och subtraktion.
Kan och förstår begreppen addition, subtraktion, mulitplikation och division
Skriva siffror
Förstår och kan använda addition och subtraktion inom talområdet 0-100 (utan tiotalsövergång)
Kan stora additions- och subtraktionstabellerna med tiotalsövergång.
Kan räkna med addition, subtraktion,mulitplikation och division Kan begreppen summa, differens, produkt och kvot
Positionssystemet, ental,och tiotal
Kan positionssystemet 0-1000
Positionssystemet 0-10000
Kan och förstår begreppen; udda, jämn, hel och halv
Kan enkla tal i bråkform, hel, 1/2, 1/4
Tal i bråkform kopplat till problemlösning , ner till 1/10
Kan ordningstalen upp till 10
Kan ordningstalen upp till 20
Kan ramsräkna fram och baklänges till 100
Multiplikation och division med 2,5 och 10
Kan multiplikationstabellerna 1-10
Kan addera och subtrahera med hjälp av skriftliga räknemetoder( talsorter och algoritm)
Kan använda skriftliga räknemetoder upp till 10000
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighet och uppskattning
Förstår skillnaden mellan linje och sträcka Tallinje
Algebra
Sorteringsövningar, kategorisering
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse
Likhetstecknets betydelse och kunna lösa öppna utsagor
Likhetstecknet och mönster
Kan enkla mönster i talföljder kan konstruera enkla geometriska mönster
Hur enkla mönster i talföljder och göra enkla geometriska mönster och hur de kan beskrivas och uttryckas.
Mätning
Kan mäta cm, m. Kan mäta kg Kan mäta liter
Kan mäta och jämföra cm, dm, m Kan mäta och jämföra hg, kg Kan mäta dl, l
Kan mäta och jämföra mm, cm, dm, m Kan mäta och jämföra hg, kg Kan mäta tsk, msk, dl, l
Veckodagar och årstidernas namn
Kan månadernas namn Kan klockans hel- och halvtimmar
Kan årets indelning; antal dagar, antal månader, årstider och inbördes ordning. Kan hela analoga klockan
Kan hela digitala klockan
Geometri
De fyra vanligaste tvådimensionella figurerna
Kunna de vanligaste geometriska formerna i 2D och månghörningar och parallellogram Kan konstruera dem
Kan de 4 vanligaste geometriska 3D-figurer och konstruera dem
Kan Kan konstruera egna 3D figurer t.ex. Cylinder, kon
Kan lägesorden: framför, bakom, över, under bredvid, i, på, mellan, höger, vänster
Begreppen hörn, kant och sida
Kan begreppen area och omkrets (hur stor yta täcker...?)
Symmetri i t.ex. bilder, naturen och kan konstruera enkla symmetriska övningar
Symmetrilinje. Kan konstruera symmetriska bilder.
Kan förstå och rita enklare ritningar och kartor Kan förminska och förstora (skala)
Kan avläsa termometer och förstår skillnaden mellan varmt och kallt.
Sannolikhet och statistik
Kan avläsa enkla tabeller och diagram
Kan avläsa tabeller och diagram och kan beskriva resultat från enkla undersökningar
Avläsa tabeller och diagram och kan beskriva resultat från egna undersökningar Kan konstruera egna diagram och tabeller utifrån dessa.
Slumpmässiga händelser ( ex tärningsspel)
Problemlösning
Kan formulera och lösa enkla räknesagor och kan skriva ner dem på mattespråket (addition och subtraktion.
Kan lösa problemlösning i två steg Visa varandra på olika strategier
Kan lösa problemlösning i två steg Visa varandra på olika strategier med alla 4 räknesätten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: