Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikmatris åk 6; komplett alla 12 delmomenten

Skapad 2017-09-02 08:34 i Torpskolan Lerum
Matrisen utgår från det centrala innehållet för åk 4-6, kommentarmaterialet i Musik, bedömningsstödet i Musik samt betygskriterierna för åk 6 i ämnet Musik i Lgr11.
Grundskola 4 – 6 Musik

I den här matrisen visas musikämnets alla 12 delmoment. Din aktuella förmåga inom de olika momenten markeras kontinuerligt.

Musicerande & Musikskapande

arbetsstatus
otillräcklig kunskap
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Gemensam sång
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan delta i gemensam sång och/eller följa rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.

Musicerande & Musikskapande samt Musikens Verktyg

arbetsstatus
otillräcklig kunskap
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Melodistämma
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Basstämma
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela en enkel anpassad basstämma.
Slagverksstämma
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackompanjemang
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du på något ackord-instrument kan bidra till ackompanje-mang.
Du bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Eget musikskapande; Idé & musikaliska byggstenar
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, ännu inte bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgår från några enkla musikaliska mönster och former. Du kan heller inte bidra till en fungerande komposition ännu.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik, genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Melodi; sång eller instrument
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan sjunga eller spela på något instrument med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjung­er eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

Musikens Sammanhang & Funktioner

arbetsstatus
otillräcklig kunskap
E - nivå
C - nivå
A - nivå
Musikaliskt omdöme/Eget & andras musicerande
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Musikaliska resonemang; Egen musikupplevelse
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan uttrycka dig om egna musik-upplevelser.
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt om egna musik-upplevelser.
Du kan uttrycka dig på ett utvecklat sätt om egna musik-upplevelser.
Du kan uttrycka dig på ett välutvecklat sätt om egna musik-upplevelser.
Musikaliska resonemang; Musikens påverkan på människor
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan uttrycka dig om hur musik kan påverka människor.
Du kan, på ett enkelt sätt, beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan, på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan, på ett välutvecklat sätt, beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Genrer och kulturer
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan urskilja eller ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och/eller kulturer.
Du kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Det här arbetar vi med den här terminen
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan ge exempel på instrument från olika instrument-grupper.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument-grupper.
Du kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrument-grupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: