Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Restaurant scene 2017

Skapad 2017-09-03 14:49 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Engelska

Muntlig aktivitet. Grupparbete kring ett restaurangbesök (manus och framförande) och utökande av ditt vokabulär.

Restaurangscen Grupparbete och framförande

>>>
>>>
>>>
Ansvar i grupp
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du gör din del av arbetet och samarbetar med de andra i gruppen.
Du gör din del av arbetet och bidrar till att arbetet går framåt.
Du gör din del av arbetet och bidrar medvetet och effektivt till att arbetet går framåt. Du är en drivande kraft i gruppens arbete.
Innehåll
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • En  4-6
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du använder fraser och ord från det du lärt dig tidigare som har med ämnet att göra.
Du använder ord och fraser från det du lärt dig tidigare samt ord och fraser du hittar på egen hand.
Du använder ett stort ordförråd som du lärt dig tidigare samt ord och fraser du hittar på egen hand.
Uttal och tydlighet
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du uttalar de flesta ord och fraser på rätt sätt.
Du uttalar ord och fraser på rätt sätt.
Du uttalar ord och fraser på rätt sätt och försöker renodla din accent.
Språkliga strategier
 • En  7-9
Du gör dig förstådd även om du inte direkt hittar de ord du söker.
Om du stöter på problem när du ska berätta hittar du en effektiv väg runt problemet.
Du får tydligt fram det du vill säga och kan omformulera dig snabbt och med gott resultat så du gör dig förstådd.
Intonation
 • En  7-9
Du försöker använda dig av en engelsk språkmelodi.
Du använder dig mestadels av en engelsk språkmelodi.
Du använder en engelsk språkmelodi.
Förberedelser inför presentation
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du läser din text innantill.
Du har förberett dig för att vara mer publiktillvänd, genom att använda t ex stödord.
Du använder dig av stödord eller andra hjälpmedel för att underlätta din kommunikation till och med publiken.
Vokabulär
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord.
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord inom ämnet. Du arbetar aktivt med att utöka ditt ordförråd för att kunna uttrycka dig mer varierat.
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord inom ämnet. Du arbetar aktivt med att utöka ditt ordförråd för att kunna uttrycka dig mer varierat och tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: