Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans nyhet

Skapad 2017-09-04 15:51 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Återkommande nyhetsrapportering och återkoppling till världshändelser
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
E
C
A
Kunskapskrav
Eleven har (…) kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  • Sh  E 9
Du beskriver sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället. grundläggande
Du beskriver och förklarar sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället. goda
Du beskriver och förklarar sambandet mellan medierna och det demokratiska samhället och problematiserar det. mycket goda
Kunskapskrav
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då (…) samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  • Sh  E 9
Du beskriver hur medier fungerar som opinionsbildare. enkla
Du beskriver och förklarar hur medier fungerar som opinionsbildare. förhållandevis komplexa
Du beskriver och förklarar hur medier fungerar som opinionsbildare och problematiserar komplexa
Kunskapskrav
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett (…) fungerande sätt.
  • Sh  E 9
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar. i huvudsak
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar. relativt väl
Du använder samhällsvetenskapliga begrepp och modeller för att analysera hur medier fungerar. väl
Kunskapskrav
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då (…) samband med (…) underbyggda resonemang.
  • Sh  E 9
Du plockar ut viktiga händelser som presenteras i massmedia som du presenterar för klassen och berättar varför de är viktiga. enkla enkla och till viss del
Du plockar ut viktiga händelser som presenteras i massmedia som du presenterar för klassen, berättar varför de är viktiga och visar på samband förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
Du plockar ut viktiga händelser som presenteras i massmedia som du presenterar för klassen, berättar varför de är viktiga, visar på samband och generaliserar. komplexa välutvecklade och väl
Kunskpskrav
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med (…) resonemang och (…) underbyggda argument och kan då i (…) utsträckning växla mellan olika perspektiv
  • Sh  E 9
Du jämför nyheterna i 2-3 olika medier visar på olikheter eller likheter. enkla till viss del viss
Du jämför nyheterna i 2-3 olika medier och visar på olikheter och likheter. utvecklade relativt väl förhållandevis stor
Du jämför nyheterna i 2-3 olika medier, visar på olikheter och likheter och problematiserar. välutvecklade väl i stor
Kunskapskrav
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett (…) fungerande sätt och för (…) och (…) underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  • Sh  E 9
Du söker och källkritiskt granskar information i olika massmedia i huvudsak
Du söker och källkritiskt granskar information i ett par olika massmedia och jämför fakta relativt väl
Du söker och källkritiskt granskar information i ett par olika massmedia, jämför fakta och generaliserar väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: