Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4-6

Skapad 2017-09-05 12:30 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla följande förmågor:
Grundskola 4 Matematik

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla följande förmågor:

Nivå 1
Har ej uppnått kravnivå.
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Har ej uppnått kravnivå.
Eleven kan formulera och lösa enkla problem och föra och följa matematiska resonemang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan formulera och lösa enkla problem och föra och följa matematiska resonemang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan formulera och lösa enkla problem och föra och följa matematiska resonemang på ett väl fungerande sätt. .
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Har ej uppnått kravnivå.
Eleven kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Har ej uppnått kravnivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter på ett väl fungerande sätt.
Föra och följa matematiska resonemang
Har ej uppnått kravnivå.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang på ett väl fungerande sätt.
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Har ej uppnått kravnivå.
Eleven kan använda matematikens uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan använda matematikens uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan använda matematikens uttrycksformer på ett väl fungerande sätt för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: