Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2017-09-06 14:28 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 6 Engelska

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan inte formulera enkla fraser och meningar.
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd.
Du skriver enkelt och relativt sammanhängande med en röd tråd samt i någon mån anpassat till syftet.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du kan inte berätta om något på ett enkelt och begripligt sätt.
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt sammanhängande.
Samtala
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du deltar inte i övningar och samtal.Du kan inte ställa och svara på frågor.
Du deltar i enkla samtal, t ex dialoger. Du kan ställa frågor och svara.
Du deltar i samtal.
Du bidrar till att föra samtal framåt.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår väsentliga delar av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Ordförråd
frekventa verb vanliga adjektiv fritiden klockan jobb
Du kan inte använda dig av de ord vi har jobbat med. Du kan inte klockan.
Du kan använda många av de ord vi har jobbat med i samtal och skrift. Du kan klockan.
Du kan använda de flesta ord vi har jobbat med i samtal och skrift. Du kan klockan.
Du kan använda alla ord vi har jobbat med i samtal och skrift. Du kan klockan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: