Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelar och världshav - SO

Skapad 2017-09-06 20:47 i Hågadalsskolan Uppsala
Enkel matris för bedömning av kunskaper kopplat till världsdelar, världshav och väderstreck.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Världsdelarna

  • SO  1-3   Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsdelarna
Du kan namnen på några av världsdelarna.
Du kan namnen på flera världsdelar och kan peka ut dem på kartan.
Du kan namnen på världsdelarna och kan peka ut dem på kartan.
Världshaven
Du kan namnen på några av världshaven.
Du kan namnen på flera av världshaven och kan peka ut dem på kartan.
Du kan namnen på världshaven och kan peka ut dem på kartan.
Jämförelse av världsdelarna
Du kan med stöd av en vuxen jämföra och beskriva några världsdelar.
Du kan jämföra och beskriva några världsdelar.
Du kan jämföra och beskriva alla världsdelar.
Jordgloben och kartan
Du kan till viss del visa förståelse för hur kartan och jordgloben är uppbyggda.
Du har förståelse för hur kartan och jordgloben är uppbyggda.
Väderstreck
Du kan till viss del visa förståelse för vad som är norr, söder, öster och väster på en karta.
Du kan namnge alla fyra väderstrecken samt till viss del visa förståelse hur dessa anger riktningen på en karta.
Du kan namnge väderstrecken och använda dessa för att jämföra och beskriva världsdelarnas läge på kartan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: