Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etnicitet & kulturmöten

Skapad 2017-09-07 08:45 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola 3

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle.

  • Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion.

  • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.

  • Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration.

  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.

  • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.

E
C
A
Moment 1: Kultur, svensk kultur, identitet, dubbel identitet och mellanförskap (genomgång, film om tvillingar, diskussion, intervju, radioprat Niiva, text Niemi, You Tube klipp ex Modhiri mm.)
Eleven beskriver översiktligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven beskriver utförligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Moment 2: Kulturer i kulturen (genomgång, fördjupning av del- eller subkultur, presentation)
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Moment 3: Etnicitet (Genomgång, fördjupning av en grupp, presentation)
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: