Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My place on earth

Skapad 2017-09-07 12:49 i Svärdsjöskolan Falun
Fram till fredag 29/9 kommer vi att arbeta med 1. en presentation om sig själv, 2. My room . Vi beskriver vårt rum med möbler och placeringar. 3. My village, my Town. Vi beskriver vår by och vår närmsta stad. Vi kommer att arbeta med ordfältet möbler s. 86,87,90,91 i boken Wings samt kapitlet" in Town" s 106, Arbetet ingår i " Min plats på jorden"
Grundskola 7 Engelska

Fram till fredag 29/9 kommer vi att arbeta med 1. en presentation om sig själv, 2. My room . Vi beskriver vårt rum med möbler och placeringar. 3. My village, my Town.

My place on earth

Ej uppått lägsta kunskapsnivå
E
A
C
Eleven kan förstå ..i tydligt talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
såväl helhet som detaljer
huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att ... redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med ....resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av ... för lyssnande och läsning.
någon strategi
i viss utsträckniing använda sig av strategier
i viss utsträckning använda sig av strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt ...använda dessa i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig...
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ...förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade
i muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven utrycka sig ... till syfte mottagare och situation.
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning fungerande strategier som löser problem
tydligt och med flyt samt med viss anpassning väl fungerande strategier som löser problem och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Dessutom kan eleven völja och använda sig av ....i och förbättrar interaktionen
i huvudsak fungerande
fungerande strategier som löser problemen
väl fungerande strategier somm löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra ... jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
översiktligt enkla
utförligt välutvecklade
utförligt och nyanserat välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: