Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A

Skapad 2017-09-07 14:18 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 4 Matematik

I Matteborgen 4A tränas ni i olika områden inom matematiken. A-boken fokuserar på taluppfattning, addition & subtraktion, geometri, multiplikation & division, samt tabeller och diagram.

I undervisningen kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik, samt värdera valda strategier och metoder, - använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, - välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, - föra och följa matematiska resonemang, och - använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Taluppfattning
När du arbetat med det här kapitlet ska du
 • Ma  4-6
kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000.
förstå vårt talsystem.
kunna ordna tal efter storlek.
kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Addition och subtraktion
När du arbetat med det här kapitlet ska du
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
förstår hur addition och subtraktion hör ihop.
veta hur likhetstecknet används.
kunna addera och subtrahera inom talområdet o-10 000.
kunna addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.
Geometri
När du arbetat med det här kapitlet ska du
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
kunna något om hur man mätte längd förr.
kunna mäta och rita sträckor.
kunna uppskatta och mäta längd.
kunna växla mellan olika längdenheter.
känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt,
kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått och räkna ut figurers omkrets.
kunna räkna ut figurers omkrets.
Multiplikation och division
När du arbetat med det här kapitlet ska du
 • Ma  4-6
förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5x60, 5x600.
kunna multiplicera tal som 3x47 och 2x536.
förstå hur multiplikation och division hör ihop.
kunna använda kort division.
kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift
Tabeller och diagram
När du arbetat med det här kapitlet ska du
 • Ma  4-6
kunna hämta fakta ur tabeller.
kunna ordna fakta i en tabell.
kunna läsa av och förstå stapeldiagram.
kunna göra en avpricknings-tabell.
kunna rita stapeldiagram.
Prolemlösning
När du arbetat med det här kapitlen ska du kunna
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problem-lösning.
multiplikation och division när du löser textuppgifter och vid problem-lösning.
välja och använda olika strategier vid problem-lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: