Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bruksskolans Musik-matris 1-3

Skapad 2017-09-07 14:38 i Bruksskolan Munkedal
Matris i musikundervisningen för 1-3
Grundskola 1 – 3 Musik

Genom musikundervisningen ska du utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom att lyssna till musik.

Musicerande och musikskapande

 • Gr lgr11   kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu  1-3   Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3   Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3   Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3   Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Område
Område
Område
Sång
Du deltar aktivt vid union sång i undervisningstillfällen.
Du har förmåga att delta i kanon och växelsång.
Du har förmågan att gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Rytmik
Du har förmågan att imitera med rörelser, rytmer och toner.
Du har förmågan att improvisera med rörelser, rytmer och toner.
Du har förmågan att i enkla former skapa musik, till exempel med utgångspunkter i text eller bild.

Musikens verktyg

 • Mu  1-3   Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3   Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3   Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3   Musiksymboler, bilder och tecken.
Område
Område
Område
Rösten
du har förmågan att använd rösten som instrument skapa rytm, klang och dynamik.
Du har förmågan att förstå musiksymboler, bilder och tecken.
Instrument
Du har fått kännedom om och lyssnat till slagverk, stränginstrument blåsinstrument och tangentinstrument och dess variation av rytm, klang, dynamik och ser ut.
Du har förmågan att använda rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
Du har förmågan att förstå musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

 • Mu  1-3   Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3   Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
 • Mu  1-3   Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3   Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Område
Område
Område
Du har förmågan att associera, tänka, känna och se bilder som uppkommer när du lysnnar på musik.
Du har kännedom om musik som knyter an till elevnära sammanhang, till exempel nationalsången, psalmer och barnvisor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: