Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk. 1-3

Skapad 2017-09-07 14:53 i Andersbergsskolan Halmstad
Denna matrisen utgår från de centrala innehållen för engelska årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse för att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser och deltar aktivt.
t. ex What have you got? What do you like? I like...
Läsa / Förstå
Ut veckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår enkla ord.
Läser och förstår enkla meningar.
t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan föra enkla presentationer t.ex. om sig själv eller ett djur.
t .ex My name is... My dog is... I like... My family...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor. ( t.ex. What´s your name? How old are you?)
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva av engelska ord.
Kan skriva av engelska meningar.
Kan på egen hand skriva engelska ord samt till viss del skriva egna meningar.
t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Känner till engelsktalande länder.
Känner till kända högtider i engelsktalande länder.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i engelsktalande länder och jämföra det med hur man lever i Sverige.
t. ex något om hur man firar jul i England.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: