Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål att uppnå efter Sprint 1

Skapad 2017-09-07 15:15 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Eleven
Uppnår målet
Lyssna
förstår och skriver rätt bokstav och enklare ord efter diktamen
förstår enkla yttranden och samtal som knyter an till konkreta situationer eller egen erfarenhet
förstår det mest centrala innehållet i enkelt tal
Läsa
läser det latinska alfabetet
läser enkla beskrivande och berättande texter
Tala och interagera
berättar om sig själv och sin närmaste krets
kan föra enkla vardagliga samtal
har förståeligt uttal
Skriva
använder stor och liten bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken
följer stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter
skriver enkla texter om bekanta ämnen där ord och bild samspelar
skriver för hand och på dator
Grammatik
använder rak ordföljd
ställer frågor med enkla frågeord samt ja-/nej-frågor
använder presens
använder enkla tidsuttryck som uttrycker dåtid, nutid och framtid
använder personliga pronomen i subjektsform
använder possessiva pronomen
använder singular och plural
Övrigt
använder lexikon
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: