Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Betygsmatris i sv

Skapad 2017-09-08 09:06 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Kunskapskraven för åk. 4-6 i svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Kunskapskraven för åk. 4-6 i svenska.
Här kommer du att se din bedömning i ämnet svenska.

Kunskapskraven i svenska.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
1a
Hur läser eleven skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier?
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
1b
På vilket sätt visar eleven läsförståelse?
Genom att göra enkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Genom att göra enkla, kronologiskasammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
1c
Hur tolkar och för eleven underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter, om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriver eleven sin upplevelse av läsningen?
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
2a
Hur skriver eleven olika slags texter utifrån innehåll och struktur samt språklig variation?
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
2b
Hur använder eleven grundläggande regler i texterna för stavning, skiljetecken och språkriktighet?
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
2c
På vilket sätt innehåller de berättande texter eleven skriver gestaltande beskrivningar och handling?
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
2d
Hur resonerar eleven om informationens användbarhet som sökts och valts ut från ett avgränsat urval av källor?
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
2e
På vilket sätt innehåller sammanställningarna beskrivningar, egna formuleringar och användning av ämnesspecifika ord och begrepp?
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
2f
Hur kombineras text med olika estetiska uttryck?
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
2g
På vilket sätt ger eleven omdömen om texters innehåll?
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
2h
Hur bearbetas texter utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet på ett fungerande sätt?
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
3a
Hur samtalar eleven om bekanta ämnen?
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
3b
Hur förbereder och genomför eleven muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare?
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
3c
Ger eleven exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk?
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk, men behöver hjälp av kamrat eller vuxen.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
4a
Grammatik. Kan eleven ge exempel på ord från de olika ordklasserna.
Du är till viss del säker på ordklasserna, substantiv, adjektiv, verb, pronomen och prepositioner.
Du är säker på ordklasserna, substantiv, adjektiv, verb, pronomen och prepositioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: