Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilse

Skapad 2017-09-08 13:51 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska

F
E
C
A
Skriva
Innehåll: Genremedvetenhet
Texten håller sig ej till genren. Instruktionerna följs inte.
Texten är till stor del anpassad till ämnet. Texten håller sig till stor del inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och det är god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Språk: Ordval, variation
Språket är otillräckligt.
Texten visar ett ganska begränsat ordval. Några få ord eller idiomatiska uttryck används fel.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet. Texten visar prov på mycket god kunskap om ord och idiomatiska uttryck.
Meningsbyggnad och styckeindelning
Meningsbyggnaden är felaktig. Texten saknar styckeindelning.
Meningsbyggnaden är enkel. Styckeindelning finns till viss del.
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten är styckeindelad.
Meningsbyggnaden är varierad. Styckeindelningen är genomtänkt.
Skiljetecken och stavning
Skiljetecken saknas eller används fel. Texten innehåller allt för många stavfel.
Skiljetecken används, oftast korrekt. Stavfel förekommer i viss utsträckning.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Några få stavfel kan förekomma.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Berättande texter
Beskrivningar
Texten saknar beskrivningar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: