Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4B

Skapad 2017-09-08 14:30 i Nyhammars skola Ludvika
Geometri, symmetri och koordinatsystem
Grundskola 4 – 6 Matematik

Geometri åk 5

På rätt väg!
Starkt på gång!
Där satt den!
Visa begreppskunskap
Du känner till begrepp som hör ihop med geometriska figurer.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Beskriva figurer
Du ger beskrivningar av geometriska figurer. Du namnger och kan se likheter och skillnader mellan olika figurer.
Du kan beskriva geometriska figurer med hjälp av begrepp, saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva geometriska figurer med hjälp av begrepp saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva geometriska figurer med hjälp av begrepp, saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Lösa, visa & välja metod
Du löser geometriska problem i situationer som du känner till och med hjälp av begrepp som du känner igen.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beskriva lösningar
Du motiverar hur du har löst en uppgift. Du beskriver också fler än ett sätt att lösa en uppgift.
Du kan beskriva och visa på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva och visa på ett bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva och visa på ett mycket bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Symmetri
Du kan se symmetri i vardagen , i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
Du förstår och kan beskriva enklare symmetri. Du kan konstruera enklare symmetriska figurer.
Du förstår och kan relativt väl beskriva symmetri. Du kan konstruera symmetriska figurer på ett förhållandevis väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om symmetri och förstår hur det fungerar på ett bra sätt. Du kan konstruera symmetriska figurer på ett mycket gott och avancerat sätt.
Samband och förändring
Du vet vad ett koordinatsystem är och har börjat förstå hur det ska användas. Du vet hur du kan avläsa ett enklare koordinatsystem.
Du förstår relativt väl ett koordinatsystems uppbyggnad och hur det ska användas. Du vet hur du kan avläsa ett koordinatsystem.
Du förstår mycket väl ett koordinatsystems uppbyggnad och hur det ska användas. Du kan avläsa ett koordinatsystem på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: