Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr Matematik ettan HT

Skapad 2017-09-09 11:13 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 Matematik

Problemlösningsförmåga

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre kunskaper
Bedömningen avser:
• I vilken grad du kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. • I vilken grad du kan beskriva ditt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. • Kvaliteten på de strategier och metoder som du väljer. • Hur väl du tolkar resultat och drar slutsatser. • I vilken grad du bedömer rimligheten i ett resultat.
• Löser enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär i uppgifter med: Addition Subtraktion Diagram • Beskriver tillvägagångssätt.

Begreppsförmåga

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre kunskaper
Bedömningen avser:
• Hur väl du använder olika begrepp. • Kvaliteten på dina beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur du använder olika uttrycksformer. • I vilken grad du visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp.
• Har grundläggande kunskaper om de matematiska begreppen: fler, färre, lika många, är mindre än, är större än, är lika med, term, summa, addition, differens, subtraktion, tallinjen, kronor, kommutativa lagen, mönster, diagram • Visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. • Beskriver begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. • Ger exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Metodförmåga

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre kunskaper
Bedömningen avser:
• Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen. • Hur väl du genomför metoder och beräkningar • Hur utvecklingsbara dina metoder är. • Hur väl du hanterar olika hjälpmedel.
• Väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar i: Addition i talområde 0 till 12 Subtraktion i talområde 0 till 12 Diagram • Löser enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat. • Använder huvudräkning för att genomföra beräkningar.

Resonemangsförmåga

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre kunskaper
Bedömningen avser:
• I vilken grad du ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. • I vilken grad du följer, framför och bemöter matematiska resonemang. • Kvaliteten på dina matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
• Ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll i uppgifter med: Addition Subtraktion Diagram • För och följer matematiska resonemang om val av metoder, räknesätt och rimlighet. • Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Kommunikationsförmåga

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Högre kunskaper
Bedömningen avser:
• Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. • Hur väl du använder matematikens uttrycksformer.
• Beskriver och samtalar om tillvägagångssätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget i uppgifter med: Addition Subtraktion Diagram • Avläser diagram för att sortera och redovisa resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: