👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmål C SFI Heby

Skapad 2017-09-10 16:07 i Vuxenutbildningen Heby
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

Bedömning av kursmål under pågående arbete.

Receptiva färdigheter

med stöd/till viss del
enkel/grundläggande förmåga
utveckla/god förmåga
väl utvecklad/mycket god förmåga
Höra
Hörförståelse: Eleven kan förstå tydligt, enkelt tal i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Läsa
Läsförståelse: Eleven kan läsa, förstå och använda enkla, vanligt förekommande texter i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A

Produktiva färdigheter

med stöd/till viss del
enkel/grundläggande förmåga
utveckla/god förmåga
väl utvecklad/mycket god förmåga
Samtala
Muntlig interaktion: Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Tala
Muntlig produktion: Eleven kan, med viss anpassning till syfte och mottagare, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A
Skriva
Skriftlig färdighet: Eleven kan skriva enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • SFI  E
 • SFI  C
 • SFI  A