Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kunskapskrav i slutet av åk 6

Skapad 2017-09-13 13:20 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 6 Modersmål
E
C
A
LÄSA
du läser med visst flyt och använder lässtrategier på ett fungerande sätt
du läser med relativt gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
du läser med gott flyt och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
LÄSA OCH FÖRSTÅ OCH RESONERA
du gör enkla kronologiska sammanfattningar och kommenterar med viss koppling till sammanhanget, du resonerar på ett enkelt sätt om texternas tydligt framträdande budskap
du gör utvecklade sammanfattningar med relativt gott koppling till sammanhanget och visar god läsförståelse, du resonerar på ett utvecklat sätt om texternas tydligt framträdande budskap
du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till sammanhanget och visar mycket god läsförståelse, du resonerar på ett välutvecklat sätt om texternas tydligt framträdande budskap
SKRIVA
du uttrycker dig enkelt med viss språklig variation i skrift
du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation
du kan uttrycker dig välutvecklat i skrift med mycket god språklig variation
SKRIVA RÄTT
du använder med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ofta förekommande ord
du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ofta förekommande ord
du använder med mycket god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ofta förekommande ord
RESONERA OM SPRÅKET
du jämför modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
du jämför modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
du jämför modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
TALA
du talar på ett enkelt sätt med ett i huvudsak fungerande ordförråd
du talar på ett utvecklat sätt med ett ändamålsenligt ordförråd
du talar på ett välutvecklat sätt med ett ändamålsenligt och effektivt ordförråd
SAMTALA
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet upprätthålls till viss del
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet upprätthålls relativt väl
du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet upprätthålls väl
BERÄTTA
du beskriver vardagliga händelser med viss tydlighet
du beskriver vardagliga händelser med relativt god tydlighet
du beskriver vardagliga händelser med mycket god tydlighet
RESONERA OM FÖRETEELSER I OMRÅDEN DÄR MODERSMÅL TALAS
du beskriver och resonerar om kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas på ett enkelt sätt
du beskriver och resonerar om kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas på ett utvecklat sätt
du beskriver och resonerar om kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas på ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: