👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Ma (skriftlig del) åk 1

Skapad 2017-09-18 20:45 i Hågadalsskolan Uppsala
Matris till den skriftliga delen av Skolverkets bedömningsstöd för vårterminen årskurs 1.
Grundskola 1 Matematik

Skriftlig del

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper vt åk 1.
Högre nivå
Antal
Jag kan räkna saker och para ihop med rätt antal
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-10).
Jag kan talens grannar (0-15)
Jag kan talens grannar (0-200)
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal (0-10).
Jag kan storleksordna tal (0-50).
Jag kan storleksordna tal (0-300).
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Beräkna
Addition, subtraktion och multiplikation
Jag kan göra beräkningar i addition inom talområdet 0-6.
Jag kan göra beräkningar i addition inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-15.
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-50.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på tallinjen inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på tallinjen inom talområdet 0-50.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10).
Problemlösning, addition
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning, division
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-20 samt rita eller skriva hur jag tänker.