Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- TALA åk 6

Skapad 2017-09-20 11:43 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Centralt innehåll

  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare.
  • Digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
  • Kroppsspråk
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  • Berättande, beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter.
  • Informationssökning i olika medier och källor.

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla din förmåga att:
* formulera dig och kommunicera muntligt.
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Kunskaper

För att dina kunskaper ska räknas som godtagbara ska du visa att du kan:
* ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller ett samtal.
* anpassa ditt språk till syfte och mottagare.
* genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning.
* förstärka/levandegöra dina ord med olika estetiska uttryck.
* ge omdömen b.l.a. om texters innehåll.

Bedömning

Du visar dina kunskaper:
vid muntliga redovisningar, i grupp- och klassdiskussioner och i samtal.

MUNTLIG REDOGÖRELSE

Förberedelse
* självständigt välja ut och sammanställa ett fungerande innehåll
Du kan förbereda enkla muntliga redogörelser.
Du kan förbereda utvecklade muntliga redogörelser.
Du kan förbereda välutvecklade muntliga redogörelser.
Struktur
* tanke * röd tråd
Dina redogörelser har i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Dina redogörelser har relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Dina redogörelser har väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Kommunikation
* ögonkontakt * röst- och tonläge * engagemang
Du tittar upp ibland, talar ganska tydligt och visar visst engagemang.
Du har en del ögonkontakt, du talar tydligt och visar engagemang.
Du har ofta ögonkontakt, du anpassar din röst och du visar tydligt engagemang.
Språk
* rätt ord vid rätt tillfälle * förklara facktermer
Du anpassar ditt språk till viss del.
Du anpassar ditt språk på ett bra sätt.
Du anpassar ditt språk på ett mycket bra sätt.

SAMTAL

Kommunikation 1
* lyssna * fråga * bidra med egna åsikter * bygga vidare * turas om
Du samtalar genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del håller igång samtalet.
Du samtalar genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som håller igång samtalet relativt väl.
Du samtalar genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som håller igång samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: