Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Musik åk 6

Skapad 2017-09-21 19:52 i Björklinge skola Uppsala
Alla kunskapskrav för Musik åk 6. För att lättare kunna arbeta formativt är några kunskapskrav som är hopskrivna i LGR11 här uppdelade.
Grundskola 4 – 6 Musik

Alla kunskapskrav för Musik åk 6. För att lättare kunna arbeta formativt är några kunskapskrav som är hopskrivna i LGR11 här uppdelade.

Förmåga

Nivå 0
Eleven har provat på arbetsområdet, ytterligare bedömning ska göras innan målet nås.
Nivå 1
Elevens kunskaper är: Grundläggande / Enkla/ Till viss del underbyggda / Rimliga
Nivå 2
Elevens kunskaper är: Goda / Välutvecklade / Relativt väl underbyggda
Nivå 3
Elevens kunskaper är: Mycket goda / Välutvecklade och nyanserade / väl underbyggda
Sång
Eleven deltar i viss sång.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Melodispel
Alla instrument man kan spela en melodi på
Eleven har provat att spela en melodi.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodistämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Basspel
El-bas
Eleven har provat att spela elbas.
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma.
Slagverksinstrument
Trumset
Eleven har provat att spela med trumpinnar.
Eleven kan spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Slagverksinstrument
Rytminstrument
Eleven har provat något rytminstrument.
Eleven kan spela delar av en enkel slagverksstämma.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Eleven kan spela en enkel slagverksstämma.
Ackordinstrument
Piano / keyboard, gitarr, ukulele, m.fl.
Eleven har provat att spela ackord.
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt
Tajming och karaktär
Eleven har provat att musicera unisont.
Eleven sjunger eller spelar i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar med god tajming och med passande karaktär.
Musikskapande
Eleven har provat något verktyg för musikskapande.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Praktiskt reflekterande
Arbete påbörjat.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Resonemang om musik
Arbete påbörjat.
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikens karaktärsdrag
Arbete påbörjat.
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrumentkunskap
Arbete påbörjat.
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: