Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris slöjd 3-6

Skapad 2017-09-23 13:46 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 3 – 6 Slöjd

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Formge
Jag ritar en skiss tillsammans med läraren
Jag ritar en skiss på hur jag vill att mitt föremål ska se ut.
Jag ritar två skisser och väljer en av skisserna. Jag berättar för läraren hur jag tänker att mitt föremål ska se ut.
Jag ritar flera skisser och väljer en av skisserna. Jag berättar för läraren hur jag tänker kring utseende och funktion på mitt föremål.
Material
Jag väljer material med hjälp av min lärare.
Jag tittar i skåpen och visar läraren vilka material jag valt.
Jag tar fram beskrivningen till mitt föremål och ser om det står något om vilket material som passar och tittar i skåpen. Frågar sedan läraren.
Jag tar fram beskrivningen till mitt föremål och läser vad det står, vilket material som passar och tar fram det. Frågar om det fungerar.
Framställa
Jag frågar läraren hela tiden hur jag ska göra.
Jag försöker använda den beskrivning som finns till mitt föremål, frågar mycket.
Jag använder beskrivningen och försöker följa den, innan jag frågar läraren hur jag ska göra.
Jag använder beskrivningen och försöker följa den, frågar läraren om jag tänker rätt.
Hantverksteknik
Jag frågar läraren hela tiden hur jag ska göra
Efter genomgång av en teknik försöker jag använda den. Ber ofta om hjälp.
Efter genomgång av en teknik försöker jag använda den.
Efter genomgång av en teknik försöker jag använda den och tränar på att bli bättre på att använda den.
Redskap och verktyg
Redskap och verktyg = sax, strykjärn, symaskin, stickor, virknålar osv.
Jag tänker inte alltid på hur jag gör med redskapen.
Jag använder inte alltid redskapen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag använder oftast redskapen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag använder redskapen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdens arbetsprocesser

Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Utveckla idéer
Jag tittar i böcker och annat inspirations-material för att hitta en idé.
Jag tittar i böcker för att hitta en idé och gör sedan en skiss.
Jag utvecklar min idé genom att och titta i böcker och andra inspirations-material och gör sedan ett par skisser.
Jag utvecklar min idé genom att göra olika skisser och titta i böcker och andra inspirations-material.
Arbetsprocessen
att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Jag frågar läraren hur jag ska göra.
När jag jobbar med mitt slöjdföremål ser jag något som kan behöva ändras. Jag frågar läraren hur jag ska göra.
När jag jobbar med mitt slöjdföremål ser jag något som kan behöva ändras. Jag funderar ut hur jag ska göra och kollar med läraren.
När jag jobbar med mitt slöjdföremål och ser att jag kan göra på ett annat sätt än jag först tänkt kollar jag med läraren innan jag fortsätter jobba.
Reflektion, omdöme
att ge omdömen om sin egen arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålet
Jag skriver kort i min dokumentation och lägger in en bild.
Jag skriver i min dokumentation och lägger in en bild.
Jag skriver i min dokumentation och lägger in flera bilder. Jag är nöjd med mitt arbete.
Jag skriver i min dokumentation och lägger in flera bilder. Jag reflekterar över min arbetsinsats.
Ansvar
På vilket sätt tar du ansvar för ditt lärande?
Jag tänker inte på det.
Jag försöker bli säkrare på det jag lärt mig.
Jag försöker lära mig nya saker.
Jag försöker lära mig nya svårare saker.
Använda instruktioner
Jag lyssnar ibland på instruktioner jag får men jag följer dem inte.
Jag lyssnar ibland på de instruktioner jag får men följer dem inte alltid.
Jag lyssnar på de instruktioner jag får och försöker följa dem.
Jag lyssnar på de instruktioner jag får och försöker följa dem. Jag försöker använda de skrivna instruktioner finns
Jag ber om hjälp hela tiden.
Jag ber ofta om hjälp innan jag försöker själv.
Jag försöker själv innan jag ber om hjälp.
Jag försöker tänka ut hur jag ska göra med hjälp av de instruktioner som finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: