Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4-6

Skapad 2017-10-04 19:13 i Söndrumsskolan Halmstad
Bedömningsmatris i engelska för åk 4-6. Matrisen utgår ifrån Lgr -11 och kunskapskraven i åk 6.
Grundskola 4 – 6 Engelska

I matrisen kan du se var i utvecklingen du befinner dig. I nästa nivå kan du se vad du ska sträva mot och behöver utveckla.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lyssna
Förmåga att förstå talad engelska
Jag förstår det mest väsentliga i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om vardagliga och för mig välkända områden.
Jag förstår det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt och handlar om saker jag känner till.
Jag har inga problem att förstå innehållet i enkel vardaglig kommunikation som handlar om saker jag känner till.
Jag förstår det mesta av innehållet i mer avancerad engelska som talas lugnt och tydligt, även inom områden som är något obekanta för mig.
Förmåga att förstå muntliga instruktioner på engelska
Jag kan följa korta, enkla muntliga instruktioner.
Jag kan följa något längre, men fortfarande enkla och tydliga, muntliga instruktioner.
Jag kan följa längre och mer avancerade muntliga instruktioner.
Jag kan följa mer avancerade muntliga instruktioner i flera steg.
Läsa
Förmåga att förstå olika typer av texters innehåll och budskap
Jag kan förstå huvudinnehållet i en enkel text som handlar om ett för mig välkänt område.
Jag förstår merparten av innehållet i en enkel text som handlar om ett för mig välkänt område.
Jag har inga problem att förstå innehållet i enkel text som handlar om ett för mig någorlunda välkänt område.
Jag förstår merparten av innehållet i en mer avancerad text, även om texten handlar om ett för mig mer okänt område.
Förmåga att förstå skriftliga instruktioner på engelska
Jag kan följa korta, enkla och tydliga skriftliga instruktioner.
Jag kan följa något längre, men fortfarande enkla och tydliga, skriftliga instruktioner.
Jag kan följa längre och mer avancerade skriftliga instruktioner.
Jag kan följa mer avancerade skriftliga instruktioner i flera steg.
Tala
Förmåga att uttrycka sig och kommunicera på engelska
Jag försöker prata engelska i klassrummet.
Jag använder mig av engelska i klassrummet, svarar på frågor och kan föra en enkel dialog med en klasskamrat om för oss välkända ämnen eller händelser.
Jag använder mig huvudsakligen av engelska för att kommunicera i klassrummet. Jag svarar utförligt på frågor och kan föra en enklare diskussion med en klasskamrat om för oss välkända ämnen eller händelser.
Jag använder mig enbart av engelska för att kommunicera i klassrummet. Jag svarar utförligt på frågor, ställer frågor och tar initiativ till diskussioner på engelska.
Förmåga att använda sig av olika strategier för att göra sig förstådd på talad engelska
När jag inte hittar ord för det jag vill säga, ger jag inte upp utan använder mig av kroppsspråk och gester för att göra mig förstådd.
När jag inte hittar ord för det jag vill säga försöker jag förklara genom att försöka hitta en synonym eller liknande.
När jag inte hittar ord för det jag vill säga använder jag synonymer, beskrivningar och förklaringar.
Genom att hela tiden aktivt utöka mitt ordförråd samt använda och utveckla mina strategier, lyckas jag tala och göra mig förstådd utan större problem.
Förmåga att göra muntliga presentationer på engelska
Jag kan hålla en kort och enkel muntlig presentation om ett för mig välbekant ämne eller område med hjälp av stödord.
Jag kan hålla en enkel men något mer detaljerad muntlig presentation om ett för mig välbekant ämne eller område utan hjälp av stödord .
Jag kan hålla en något längre och mer detaljerad muntlig redovisning om ett för mig välbekant ämne eller område utan stödord alternativt hålla ett kortare anförande om ett för mig nytt område.
Jag kan hålla en längre och mer avancerad muntlig presentation om ett angivet ämne. Jag har god publikkontakt och använder mig av ett eller flera hjälpmedel för att förstärka min presentation.
Skriva
Förmåga att uttrycka sig i skrift
Jag kan skriva korta, enkla meningar om mig själv, min familj och liknande. Jag använder ett enkelt och vardagligt språk.
Jag kan skriva korta, enkla texter om för mig välbekanta ämnen. Jag använder ett relativt enkelt språk men använder det i huvudsak korrekt och gör mig förstådd.
Jag kan skriva lite längre, mer detaljerade texter om ett för mig välbekant ämne, alternativt skriva kortare texter i ett angivet ämne. Jag försöker medvetet använda ett mer varierat språk när jag skriver. Jag skriver i huvudsak korrekt och har inga problem att göra mig förstådd.
Jag skriver längre, detaljerade texter även i mindre kända ämnen. Jag använder ett i huvudsak korrekt, varierat och nyanserat språk och anpassar texten efter syfte och mottagare.
Förmåga att använda olika strategier för att göra sig i förstådd i skriftlig kommunikation
När jag saknar ord för det jag vill uttrycka ber jag någon annan om hjälp.
När jag saknar ord för det jag vill uttrycka ber jag någon om hjälp, tar hjälp av en ordlista eller liknande, eller försöker hitta en synonym.
När jag saknar ord för det jag vill uttrycka använder jag mig av tidigare strategier eller omskrivningar.
Realia
Kännedom om engelskspråkiga länders kultur och levnadssätt samt förmåga att diskutera och göra jämförelser
Jag känner till några enkla fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder.
Jag känner till några enkla fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder och kan redogöra för dem på enkel engelska.
Jag känner till flera fakta om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder och kan både redogöra för och diskutera dem på engelska.
Jag har goda kunskaper om kultur och levnadssätt i engelskspråkiga länder, kan diskutera dem på engelska och göra jämförelser med vår kultur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: