Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i SO åk 1-3

Skapad 2017-10-09 16:10 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Matris i SO (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap) för årskurs 1-3.

Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Jag känner till ordet rättighet och kan nämna någon rättighet.
Jag förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även berätta om någon rättighet.
Jag har goda kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Jag har grundläggande kunskaper om flera mänskliga rättigheter och kan ge flera exempel på vad det innebär i skolan och hemma
Träna kommunikativ förmåga och göra reflektioner.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Jag vet att det finns olika regler i skolan och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Jag kan berätta om flera regler i skolan och i samhället. Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas.
Jag kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Jag vet att man använder pengar för att betala med.
Jag kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Jag vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Jag beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Jag vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Jag förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Jag kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet att det finns olika yrken.
Jag kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Jag kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Jag kan berätta om några viktiga samhällsfunktioner.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Jag vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Jag vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Jag kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Jag känner till att det du gör kan påverka miljön.
Jag beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Jag kan ge förslag på hur du ska göra för att vara rädd om naturen.
Jag vet vad hållbar utveckling innebär.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Jag känner till att det finns trafikregler.
Jag vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Jag känner till farliga platser i närområdets trafikmiljö. och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Jag kan ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet lite om hemortens historia. Du vet lite om att människor inte alltid har levt som vi lever nu.
Jag vet lite om att människor inte alltid har levt som vi lever nu.Du kan berätta om några skillnader i hur människor levde förr och nu.
Jag kan berätta om några skillnader i hur människor levde förr och nu. och du kan ge exempel på att människor inte levde som vi gör nu.
Jag kan ge exempel på att människor inte levde som vi gör nu utifrån närområdets platser, byggnader, intervjuer och litteratur.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet att det finns olika religioner.
Jag vet något om kristendom, judendom och islam.
Jag känner till några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Jag känner till några delar ur Bibeln och vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Jag kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Jag kan återge någon berättelse ur Bibeln och känner till några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Förmåga att ta del av information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag känner till att det finns olika medier som vi får information från.
Jag kan titta, läsa eller lyssna på enkel information från olika medier och prata om saker som händer i samhället på ett enkelt sätt.
Jag kan prata om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Jag kan också söka information om samhället genom enkla intervjuer, observationer och mätningar,
Förmåga att hantera information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag kan berätta om platser och länder som är viktiga för mig.
Jag känner till vad karta, jordglob och väderstreck är.
Jag kan göra enkla undersökningar av närmiljön med hjälp av karta, väderstreck och ord som beskriver var saker är.
Jag kan hitta och namnge de olika världsdelarna på jordgloben.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Jag vet att människans historia har förändrats genom åren och känner till forntiden.
Jag förstår hur en tidslinje är uppbyggd och du vet i vilken ordning stenåldern, bronsåldern och järnåldern kommer.
Jag kan berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Jag kan berätta om hur människor levde under de olika tidsperioderna och känner till att de lämnat spår efter sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: