Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3, Krokslättsskolan

Skapad 2017-10-12 15:01 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Skriftlig bedömning i so
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Kunskapskrav år 3 SO

Att leva tillsammans

Rättigheter
Insats krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
Insats krävs
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Demokrati
Insats krävs
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
Insats krävs
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Att leva i närområdet

Natur och miljö i närområdet
Insats krävs
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
Insats krävs
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Flytt
Insats krävs
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Hållbar utveckling
Insats krävs
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Trafiken
Insats krävs
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Förr och nu

Hemortens historia
Insats krävs
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
Insats krävs
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Insats krävs
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Insats krävs
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tid
Insats krävs
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Religion och livsfrågor

Livsfrågor
Insats krävs
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religioner i närområdet
Insats krävs
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Kristendom, Judendom, Islam
Insats krävs
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln
Insats krävs
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.
Myter
Insats krävs
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomen förr
Insats krävs
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Att undersöka verkligheten

Samhällsfrågor
Insats krävs
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Undersöka och sammanfatta
Insats krävs
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Geografiska verktyg och begrepp
Insats krävs
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: