Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2017-10-12 20:30 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska

Förmågor:

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Ej E
E
C
A
Förmåga
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med (...) genom att, på ett (...) välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
flyt i huvudsak fungerande sätt,
gott flyt ändamålsenligt sätt,
mycket gott flyt ändamålsenligt och effektivt sätt,
Förmåga
Genom att göra (...) sammanfattningar av olika texters innehåll med (...) koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven (...) läsförståelse.
enkla viss grundläggande
utvecklade relativt god god
välutvecklade god mycket god
Förmåga
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra (...) resonemang om (...)
enkla och till viss del underbyggda tydligt framträdande budskap i olika verk.
utvecklade och relativt väl underbyggda budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
välutvecklade och väl underbyggda budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Förmåga
Eleven kan också föra (...) resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då (...) slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
enkla till viss del underbyggda
utvecklade relativt välunderbyggda
välutvecklade och nyanserade väl underbyggda
Förmåga
Eleven kan skriva olika slags texter med (...) språklig variation, (...) textbindning samt (...) fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
viss enkel i huvudsak
relativt god utvecklad relativt väl
god välutvecklad väl
Förmåga
De berättande texter eleven skriver innehåller (...) gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med (...) uppbyggnad.
enkla enkel
utvecklade relativt komplex
välutvecklade komplex
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sakprosa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förmåga
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett (...) sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
i huvudsak fungerande
ändamålsenligt
ändamålsenligt och effektivt
Förmåga
Dessutom kan eleven ge (...) omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett (...)
enkla i huvudsak fungerande sätt.
utvecklade fungerande sätt.
välutvecklade och nyanserade väl fungerande sätt.
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra (...) muntliga redogörelser med (...) fungerande struktur och innehåll och (...) anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
enkla i huvudsak viss
utvecklade relativt väl relativt god
väl utvecklade väl fungerande god
Svenska språket
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: